suzan bosch ondersteunt en inspireert bij transities en nieuw samenspel

West 31 9285 WB Buitenpost | 06 31698542 | info@suzanbosch.nl


Als innovatiepsycholoog help ik je bij nieuw denken en (samen-)werken. Ik doe dat op een waarderende en progressiegerichte manier, voor organisaties, teams en individuele medewerkers. In mijn gereedschapskist heb ik verschillende vormen en methoden die werken bij vernieuwing, en ik neem ook ruime ervaring mee als trainer/coach. Als kunstenaar maak ik werk dat uitnodigt tot anders kijken naar natuur en verbinding. Ik kom het meest tot leven als ik kunst en creativiteit mag inzetten voor vernieuwing. En dat doe ik als geen ander.

Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and do it. (H. Thurman)


Het is tijd

Onszelf heruitvinden, onze talenten beter benutten. Dat is de grote uitdaging van de huidige tijd waarin meer van hetzelfde vaak niet meer werkt. Het is tijd om onze krachten anders aan te spreken. Met meer natuurlijke energie, plezier en gezamenlijkheid. 

Niet systemen en procedures centraal stellen, maar menselijke mogelijkheden de ruimte geven. Door anders te organiseren. Samen met de mensen die dichtbij het uitvoerende werk staan. Denken en doen als onlosmakelijk aanvullend op elkaar, onderlinge verschillen benutten in plaats van wegpoetsen.

 


Nieuwe betekenis

Als we talenten als uitgangspunt nemen, dan kunnen we met vernieuwde kracht nog veel verder komen dan waar we nu zijn. En het moet anders. We moeten met elkaar nieuwe wegen zoeken om een nieuwe betekenis van welvaart te vinden. Een meer duurzame welvaart waarin zoveel mogelijk mensen kunnen aansluiten en meedoen. Waarin welzijn en zingeving in de werkomgeving worden gezien als de zuurstof van onze manier van organiseren.  Zo langzamerhand komen we er achter dat er geen snelle resultaten bestaan. Laat staan dat ze ook voldoen in duurzame zin. Met elkaar iets gaan beginnen en onderweg al doende verder sleutelen, dat is wat een stevig fundament geeft.


Een nieuwe manier van vernieuwen

Ik wil mensen inspireren om te transformeren op een manier die bij hen past. Dit doe ik door samen met hen projecten uit te voeren waarin waardering voor wat leeft en progressie centraal staat. In dialoog met alle belanghebbenden. 

Mijn talent is het open kijken naar mogelijkheden, mijn kracht ligt in het verbindend werken met een breed palet aan werkvormen, die energie en bezieling geven. 

Deze manier van vernieuwen kan in het begin taai en moeizaam lijken. Het is nodig om eerst te investeren in een breed draagvlak. Dat vereist vaak eerst waardering voor de weerstand die (ook) leeft. Mijn ervaring is dat het als een werkt als een zweefvliegtuig: er is een motor nodig om op te stijgen maar als er eenmaal voldoende lucht onder zit, kan het op deze lucht moeiteloos zelfstandig verder! 


Verbindend en creatief

Opdrachtgevers en betrokkenen zullen in mijn aanpak de stijl van Appreciative Inquiry (AI, waarderend verkennen) en de methode van Progressiegericht/Oplossingsgericht werken herkennen. 

Creatief denken is voor mij onlosmakelijk verbonden aan innovatie: een open geest stimuleren, en soms ook mensen vaardigheden leren voor het verbreden van hun blik op de realiteit.

Dat wat fout gaat of ontbreekt, wordt minder relevant naarmate je je meer richt op dat wat leeft in positieve zin. Je werkt als het ware aan de groeilijn. Daarmee past deze manier van kijken naar mensen heel goed bij mijn voorliefde voor bezieling en creativiteit. En in de praktijk blijkt deze manier heel concreet en succesvol te zijn.

Wat te doen in Niemandsland?

Mijn rol kan variëren van concreet & bekend (trainer, workshopleider, adviseur, intervisiebegeleider, facilitator creatieve sessies) tot onbekend & minder strak gedefinieerd (aanjager, meedenker, inspirator). 

Ik hou er van om als meemakend adviseur een tijdje op te trekken met de mensen die zich in een transitie bevinden: ik kan me goed verhouden met het Niemandsland dat tussen bekend en nieuw terrein ligt. Het gebied waar de verhoudingen opnieuw vorm moeten krijgen, en waar veel te ontdekken valt.

Ik begeleid projectleiders en teams op het gebied van Het Nieuwe Werken (met focus op de gedragskant), geef begeleide intervisie aan teamleiders in organisatieontwikkeltrajecten, adviseer organisaties die bezig zijn met cultuurverandering rondom eigenaarschap en resultaatverantwoordelijk werken. Ook help ik leidinggevenden bij gemeenten die bezig zijn met sociale innovatie: Welzijn Nieuwe Stijl, burgerkracht, integraal werken.

Als loopbaaninspirator werk ik vooral op individueel niveau aan innovatie. Ik coach mensen wiens talenten (nog) beter kunnen worden benut. Soms is dat een kwestie van een nieuwe match vinden. Soms is het nodig het talent beter naar voren te halen. Dat kan in de vorm van individuele coaching, maar mijn ervaring is dat groepsgewijze training en coaching een belangrijke meerwaarde heeft. Met name in werkgelegenheidstrajecten: deelnemers kunnen elkaar ondersteunen en hun netwerk & kennis delen. Ook heb ik ervaring en expertise op het terrein van zelfmanagement en begeleid ik mensen die door Het Nieuwe Werken behoefte hebben aan vernieuwing in hun balans tussen privé en werk.

Neem contact op als je vragen hebt, ik vind het leuk om je verder te helpen! 

info@suzanbosch.nl

06-31698542